W związku z pytaniami mediów dotyczącymi osoby ks. Łukasza, Kuria Metropolitalna Białostocka wyjaśnia, że abp Józef Guzdek metropolita białostocki spotkał się z nim w październiku ubiegłego roku.

Księdzu Łukaszowi została zaproponowana pomoc, w tym psychologiczna oraz materialna w postaci mieszkania i wyżywienia w instytucji kościelnej. Pomocy tej nie przyjął.

Odnośnie deklarowanej wiedzy o nadużyciach duchownych został poproszony o złożenie oficjalnego zgłoszenia oraz pouczony o obowiązku wynikającym z art. 240 k.k.

Ksiądz Łukasz, tak jak każdy kapłan, ma możliwość spotkania się z arcybiskupem metropolitą w miejscu jego urzędowania.


Białystok, dnia 11 października 2022 r.