Archidiecezjalny Dzień życia Konsekrowanego - Msza św. w Białostockiej Archikatedrze.