Na spotkanie przybyło blisko 200 małych uczestników z białostockich szkół wraz z opiekunami.

Wybrane wiersze czytała dzieciom Małgorzata Płońska, wieloletnia aktorka Białostockiego Teatru Lalek. Dzieci mogły również porozmawiać z autorem za pośrednictwem połączenia internetowego i zadawać mu pytania dotyczące wierszy z nowo wydanej książki i szerzej – jego twórczości.

Organizatorzy przygotowali również konkursy, w których dzieci chętnie brały udział.

Na zakończenie każde z dzieci otrzymało promocyjny egzemplarz publikacji.

„Nad Narwią i Biebrzą” to bogato ilustrowana książka opowiadająca w sposób poetycki o przyrodzie Podlasia. Książka ukazuje piękno, unikatowy charakter oraz bogactwo przyrodnicze Podlasia poprzez poetyckie opisy fauny i flory terenów znajdujących się w dorzeczach rzek Biebrzy i Narwi. Opowiada o roślinności i zwierzętach zamieszkujących te tereny i ich zwyczajach, ukazuje piękno i bogactwo krajobrazu, przybliża geografię tych terenów poprzez wskazanie miejscowości, które znajdują się w pobliżu rzek. Pisane wierszem teksty mają walor edukacyjny poprzez przekazywane w nich informacje, ale również w ciekawy sposób rozbudzają wśród czytelników miłość do literatury pięknej oraz zmysł estetyczny, umożliwiają kształtowanie pięknego języka i bogatego słownictwa.

Autorem książki jest ks. Tadeusz Golecki - ksiądz, poeta, autor tekstów i tłumacz. Urodził się w 1959 r. w Mońkach. Studiował w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po święceniach kapłańskich pracował na Białostocczyźnie, skąd w 1989 r. wyjechał na misje do Brazylii. Po powrocie do Europy w latach 90. pracował we Włoszech (Toskania). Aktualnie mieszka i pracuje w Szwajcarii. Autor kilku zbiorków poetyckich (m. in. „Pod Krzyżem Południa”, „A jednak…”, „Codziennie pośród dróg”, „Po śladach, po słowach”, „Odchodzę, wracam, pozostaję”) i libretta do Oratorium o ks. Sopoćce „Oto wierny sługa mój” oraz pieśni religijnych, a także tłumaczeń z języka włoskiego i hiszpańskiego. W jego dorobku są też dwa tomiki wierszy dla dzieci „Rozgadany świat” (2006) i „Las uczy nas” (2011), które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem odbiorców. Jest autorem pierwszej na świecie książki dla dzieci poświęconej życiu i działalności ks. Michała Sopoćki „Przygody Księdza Michała”.

Autor jest również zdobywcą I miejsca w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Romana Brandstaetteraw Tarnowie (1998) i laureatem XIX edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiejim. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku (2013).

Autorką ilustracji do książki jest Małgorzata Łupińska - pochodząca z Podlasia graficzka i ilustratorka, autorka ilustracji również do wcześniejszych publikacji „Rozgadany świat” i „Las uczy nas”.

Książka została przygotowana w Archidiecezjalnym Wydawnictwie św. Jerzego w Białymstoku.

Wydanie książki „Nad Narwią i Biebrzą” zostało dofinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.