12 kwietnia 2018 r. o godz. 16.30. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej odbyła się prezentacja nowego wydania bogato ilustrowanej biografii bł. ks. Michała Sopoćki pt. "Ufający" autorstwa znanego reportera Grzegorza Górnego i fotografa Janusza Rosikonia.

Spotkanie poprowadził Jan Pospieszalski.

Wydarzenie patronatem honorowym objął Metropolita Białostocki abp Tadeusz Wojda.

Autorzy wybrali się śladami kierownika duchowego i spowiednika św. s. Faustyny Kowalskiej, docierając do wszystkich miejsc związanych z jego życiem – na Białorusi, na Litwie i w Polsce. Zrekonstruowali jego życiowy szlak i przybliżyli dziedzictwo, które pozostawił – od końca XIX stulecia do schyłku XX w. Wyruszyli w wędrówkę nie tylko w czasie i przestrzeni, lecz także odbyli podróż duchową, starając się zagłębić w tajemnicę Bożego Miłosierdzia. W swej książce przybliżają czytelnikom postać Błogosławionego, a zarazem – przez pryzmat jego sylwetki – przedstawiają dzieje najbardziej dynamicznie rozwijającego się współcześnie kultu w świecie chrześcijańskim, czyli nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego.

Tak o albumie „Ufający” napisał biograf bł. ks. Michała Sopocki bp Henryk Ciereszko: "Poznajemy, jeszcze w pełni nieodkrytą, postać wielkiego Apostoła Miłosierdzia Bożego bł. Michała Sopoćki. Autorzy poprzez słowo i obraz prowadzą nas ścieżkami jego życia i dzieł apostolskich. Opowiadają i ilustrują historię ludzką, a przecież kreśloną Boską ręką, którą sam bł. Michał odczytał jako jedno pasmo objawów nieskończonego Miłosierdzia Bożego. Trafnie wyróżniają w duchowej charakterystyce Błogosławionego ufność w Miłosierdzie Boże, która pozwoliła niestrudzenie, mimo przeciwności, prowadzić misję apostolską, owocującą dziś upowszechnieniem kultu Miłosierdzia Bożego w świecie".