Pełnione funkcje: Dyrektor Domu Księży Emerytów

Rok urodzenia: 1951

Data święceń: 1975-06-15

Tel.: 85-654-38-34