Pełnione funkcje: Emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1932

Data święceń: 1959-06-21

Aktualna nominacja:św. Stanisława B.M.
Białystok

Pełniona funkcja: Emeryt

Tel.: 85-663-20-29