Pełnione funkcje: Emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1932

Data święceń: 1957-06-23

Tel.: 85-748-20-29 w. 318