Pełniona funkcja: Sine officio

Rok urodzenia: 1987

Data święceń: 2012-06-16