Pełnione funkcje: Kapelan Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach, Ośrodka Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach,Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności w Białobrzegach,Szpitala Wojskowego w Legionowie – filii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, wikariusz parafii wojskowej pw. św. Józefa Oblubieńca w Legionowie

Kapelan Wojskowy

Rok urodzenia: 1985

Data święceń: 2011-06-11