Pełnione funkcje: Kapelan XLV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie

Kapelan Wojskowy

Rok urodzenia: 1985

Data święceń: 2011-06-11