Pełnione funkcje: Kierownik Pieszej Pielgrzymki Różanostockiej

Rok urodzenia: 1984

Data święceń: 2010-05-28

Aktualna nominacja:Parafia pw. św. Jadwigi Królowej
Białystok; ul. Słonecznikowa 8

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2018-08-25