Aktualna nominacja:Dom Księży Emerytów
Białystok

Pełniona funkcja: Emeryt

Tel.: 85-653-06-33