Pełnione funkcje: Kierownik Ekumenicznej Pieszej Pielgrzymki do Wilna
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1983

Data święceń: 2008-06-07

Miejsce święceń: Białystok

Aktualna nominacja:Parafia pw. Ducha Świętego
Białystok; ul. Sybiraków 2

Pełniona funkcja: Wikariusz