Rok urodzenia: 1980

Data święceń: 2008-06-07

Pracuje za granicą: parafia Osogna, Cresciano, Preonzo i Moleno, diecezja Lugano, Szwajcaria

Pełniona funkcja: Administrator