Pełnione funkcje: Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne - Archiwum Metryczne

Rok urodzenia: 1980

Data święceń: 2008-06-07

Aktualnie na studiach: Archiwistyka i historia, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin