Zgromadzenie zakonne: SVD

Aktualna nominacja:Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kleosin; ul. Zambrowska 24

Pełniona funkcja: Rezydent

Tel.: 85-747-49-57