Pełnione funkcje: Kierownik Pieszej Pielgrzymki Różanostockiej

Rok urodzenia: 1977

Data święceń: 2007-06-14

Aktualna nominacja:Parafia pw. Wniebowzięcia NMP (Katedra)
Białystok; ul. Kościelna 2

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2017-08-25