Pełnione funkcje: Kerownik Pielgrzymki Dzieci Pierwszokomunijnych do Sokółki

Rok urodzenia: 1969

Data święceń: 1994-05-28

Aktualna nominacja:św. Antoniego Padewskiego
Sokółka

Pełniona funkcja: Proboszcz od 2020-07-05