Pełnione funkcje: Kierownik redakcji Towarzystwa Naukowego KUL

Rok urodzenia: 1965

Data święceń: 1990-06-21