Rok urodzenia: 1933

Data święceń: 1958-06-22

Aktualna nominacja:Zwiastowania NMP
Białystok

Pełniona funkcja: Emeryt

Tel.: 85-741-47-32