Pełnione funkcje: Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej
Wicerektor,wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1978

Data święceń: 2003-05-31