Pełnione funkcje: Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1978

Data święceń: 2003-05-31

Aktualna nominacja:Parafia pw. NMP Królowej Rodzin
Białystok; ul. NMP Królowej Rodzin 6

Pełniona funkcja: Rezydent