Pełnione funkcje: Prokurator Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1976

Data święceń: 2003-05-31