Pełnione funkcje: Wiceprokurator Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Dyrektor Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego w Studzienicznej

Rok urodzenia: 1965

Data święceń: 2003-05-31