Pełnione funkcje: Sędzia Sądu Metropolitalnego
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Pracownik Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej

Rok urodzenia: 1977

Data święceń: 2002-06-01

Pracuje za granicą: Wykładowca na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, Rzym, Włochy