Pełnione funkcje: Prokurator (dyrektor administracyjny) Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1976

Data święceń: 2001-06-02

Imieniny: 30 listopada