Aktualna nominacja:św. Wojciecha B.M.
Białystok

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2023-07-01

Pełnione funkcje: Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej
Sekretarz Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

Rok urodzenia: 1976

Data święceń: 2001-06-02