Pełnione funkcje: Wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej
Sekretarz Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku,sekretarz Studium Teologii

Rok urodzenia: 1976

Data święceń: 2001-06-02