Pełnione funkcje: Archidiecezjalny duszpasterz emerytów i rencistów
Archidiecezjalny Moderator Żywego Różańca

Rok urodzenia: 1957

Data święceń: 1983-06-11

Aktualna nominacja:MB Różańcowej
Białystok

Pełniona funkcja: Proboszcz od 2008-03-30

Tel.: 85-875-46-30