Pełnione funkcje: Dyrektor Instytutu Teologii Moralnej, Wydział Teologii KUL

Rok urodzenia: 1968

Data święceń: 1994-05-28