Pełnione funkcje: Pracownik badawczo-dydaktyczny Sekcji Teologii Moralnej Instytutu Nauk Teologicznych KUL

Rok urodzenia: 1968

Data święceń: 1994-05-28