Pełnione funkcje: Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Wykładowca UKSW w Warszawie

Rok urodzenia: 1952

Data święceń: 1978-06-11

Tel.: 85-741-64-48