Pełnione funkcje: Dziekan Dekanatu Mońki,Archidiecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych
Delegat Arcybiskupa ds. Misji Archidiecezji Białostockiej,Asystent kościelny ruchu Gloriosa Trinita

Rok urodzenia: 1970

Data święceń: 1995-05-27

Aktualna nominacja:MB Częstochowskiej i św. Kazimierza
Mońki

Pełniona funkcja: Proboszcz od 2017-09-03

Tel. kom.: 507 669 551