Pełniona funkcja: Emeryt

Rok urodzenia: 1942

Data święceń: 1966-06-19