Pełnione funkcje: Kierownik Pieszych Pielgrzymek do Świętej Wody
Kustosz Sanktuarium,Archidiecezjalny duszpasterz pracowników wodociągów i kanalizacji, gospodarki wodnej i ochrony środowiska

Rok urodzenia: 1957

Data święceń: 1982-06-13

Aktualna nominacja:Matki Bożej Bolesnej
Wasilków - Święta Woda

Pełniona funkcja: Proboszcz od 1998-12-27

Tel.: 85-718-50-00 w. 23

Tel. kom.: 602-500-704