Pełniona funkcja: Emeryt

Rok urodzenia: 1943

Data święceń: 1972-06-11