Pełnione funkcje: Kapelan Szpitala Wojewódzkiego

Rok urodzenia: 1947

Data święceń: 1973-06-10

Aktualna nominacja:Parafia pw. Wniebowzięcia NMP (Katedra)
Białystok; ul. Kościelna 2

Pełniona funkcja: Wikariusz od 1977-01-01

Tel.: 85-741-58-90 w. 225