Aktualna nominacja:NMP Częstochowskiej
Rynki

Pełniona funkcja: Emeryt

Tel.: 85-650-30-13

Rok urodzenia: 1938

Data święceń: 1965-06-19