Pełnione funkcje: Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
Rektor,wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1975

Data święceń: 2000-06-01