Rok urodzenia: 1958

Data święceń: 1988-06-16

Aktualna nominacja:Zwiastowania NMP
Białystok

Pełniona funkcja: Proboszcz

Tel.: 85-675-00-76