Pełnione funkcje: Wicedziekan Dekanatu Mońki

Rok urodzenia: 1950

Data święceń: 1975-06-15

Aktualna nominacja:św. Apostołów Piotra i Pawła
Trzcianne

Pełniona funkcja: Proboszcz od 1990-01-01

Tel.: 85-738-50-94