Pełniona funkcja: Emeryt

Rok urodzenia: 1950

Data święceń: 1975-06-15