Pełnione funkcje: Wicedziekan Dekanatu Mońki

Rok urodzenia: 1950

Data święceń: 1975-06-15

Pełniona funkcja: Emeryt