Pełnione funkcje: Wikariusz parafii wojskowej w Gdyni-Oksywiu, kapelan 3 Flotylli Okrętów w Gdyni

Kapelan Wojskowy

Rok urodzenia: 1970

Data święceń: 1996-06-01