Pełnione funkcje: Wikariusz biskupi ds. studiów i formacji w Archidiecezji Białostockiej
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Kierownik Katedry Teologii Katolickiej UwB,kierownik Studium Teologii w Białymstoku Sekcja św. Jana Chrzciciela PWTW

Rok urodzenia: 1968

Data święceń: 1992-05-31