Pełnione funkcje: Delegat biskupi ds. studiów i formacji w Archidiecezji Białostockiej,dyrektor Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. ks. Michała Sopoćki
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Kierownik Katedry Teologii Katolickiej UwB, dyrektor Studium Teologii w Białysmtoku

Rok urodzenia: 1968

Data święceń: 1992-05-31