Pełnione funkcje: Rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1968

Data święceń: 1992-05-31

Tel.: 85-748-20-30