Pełnione funkcje: Wikariusz biskupi ds. studiów i formacji w Archidiecezji Białostockiej
Dyrektor Studium Teologii

Rok urodzenia: 1968

Data święceń: 1992-05-31