Pełnione funkcje: Ekonom Archidiezezji Białostockiej
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Ceremoniarz archidiecezjalny,Dyrektor ZHPU Dynamis

Rok urodzenia: 1968

Data święceń: 1993-05-30