Rok urodzenia: 1950

Data święceń: 1983-06-11

Aktualna nominacja:Parafia pw. MB Anielskiej
Downary; Downary-Plac 22

Pełniona funkcja: Proboszcz od 2013-06-16