Pełnione funkcje: Arcybiskup Senior
Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
Kierownik Katedry Teologii Katolickiej UwB

Rok urodzenia: 1941

Data święceń: 1964-06-23