Tel.: 85-732-51-67

Pełnione funkcje: Emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1943

Data święceń: 1968-06-23