Pełnione funkcje: Emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Rok urodzenia: 1948

Data święceń: 1972-06-11