Pełniona funkcja: Sine officio

Rok urodzenia: 1973

Data święceń: 1999-05-29