Rok urodzenia: 1938

Data święceń: 1964-06-21

Aktualna nominacja:św. Brata Alberta Chmielowskiego
Mońki

Pełniona funkcja: Emeryt