Pełnione funkcje: Dom Misyjny św. Kazimierza

Rok urodzenia: 1973

Data święceń: 2002-05-26

Aktualna nominacja:św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kleosin

Pełniona funkcja: Rezydent