Pełnione funkcje: Salezjańskie Dzieła Wychowawcze

Aktualna nominacja:Ofiarowania NMP
Różanystok