Pełnione funkcje: Kierownik domu pielgrzyma

Aktualna nominacja:Ofiarowania NMP
Różanystok

Pełniona funkcja: Rezydent