Aktualna nominacja:Ofiarowania NMP
Różanystok

Pełniona funkcja: Rezydent

Pełnione funkcje: Kierownik domu pielgrzyma