Data święceń: 2020-05-30

Aktualna nominacja:Narodzenia NMP
Krypno

Pełniona funkcja: Wikariusz od 2020-08-25